เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

S  4481037

ภัทรเดชเลเซอร์ ศูนย์บริการตัดงานเลเซอร์แห่งแรกและเป็นเครื่องขนาดใหญ่อันดับหนึ่งในภาคใต้ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถรองรับงานได้ทุกประเภทด้วยเครื่องจักรที่มีความละเอียด แม่นยำและรวดเร็ว บริการรับตัด งานตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงงานขนาดใหญ่ (5"x10") สามารถรองรับทุกความต้องการของลูกค้า